Blog

Trang chủ / Blog

Công ty xử lý rác thải công nghiệp

Công ty xử lý rác thải công nghiệp

Sự phát sinh của rác thải công nghiệp là điều khó có thể tránh khỏi, do vậy để có thể bảo vệ môi trường và cuộc sống con người thì cách tốt nhất là các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện xử lý rác thải công nghiệp. Hãy để công ty Môi trường Xanh VN mang đến cho bạn giải pháp xử lý hiệu quả nhất.

Rác thải công nghiệp là gì?
Rác thải công nghiệp là toàn bộ những loại rác phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… Tính chất, mức độ nguy hại của rác thải tùy thuộc vào từng ngành nghề khác nhau. Trong đó, những loại rác thải có chứa các thành phần kim loại nặng, độc tính cao, có thể đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người sẽ được xếp vào loại rác thải công nghiệp nguy hại.